Patientgerichte Zorgpaden leveren resultaat
Ook ziekenhuizen moeten steeds efficiënter en effectiever gaan werken vanwege de verlaagde budgetten en de hogere kwaliteitseisen van verzekeraars.
 
Gezien de functiegerichte organisatie van een ziekenhuis, zijn deze doelstellingen vaak per "afdeling" of "maatschap" gesteld. Aangezien het gaat om de patient en deze centraal moet staan, is het noodzakelijk ketengericht te werken wat ook de "zorgpaden" wordt genoemd. 
Veel ziekenhuizen proberen dit "in te richten" door een ERP-pakket te implementeren.
 
Deze "oplossing" geeft veel structuur en inzicht maar kan echter de flexibiliteit van de manier van werken verminderen hetgeen voor het werken met maatschappen niet optimaal is.
 
Er is nog een andere manier: Beyond Scope ontwikkelt samen met u een regieproces dat de verschillende radartjes in het ziekenhuis aan elkaar koppelt waardoor de patient met bijbehorende informatie zorgeloos het zorgpad kan doorlopen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat iedere afzonderlijke afdeling of maatschap haar eigen manier van werken kan behouden met optimaal resultaat voor patient en ziekenhuis.
ENG
 
Toekomstbestendig?
Het woord "toekomstbestendig' wordt bijna overal gebruikt. Voor mij komt dat woord overeen met continuïteit en continuïteit betekent voor mij 'lange termijn'. Het hebben van een goede visie, .....
 
totaal (0) reacties
 
 
Beyond Scope
Hondsdraf 18
5236 RL ´s-Hertogenbosch

T. +31(0)73 8517740
E. info@beyondscope.nl
 
RDW: de Visie op Mobiliteit in 2035
..