De route voor Martinair Cargo
2000 was een uitdagend jaar voor Martinair.
We hebben in dat jaar met behulp van de Balanced Scorecard methode ondersteuning geboden bij de strategiebepaling van Martinair Cargo om aan te tonen hoe Cargo van meerwaarde kon zijn ten opzichte van Passenger en hoe dit te realiseren.
Samen met managementleden van Cargo is een implementatieplan gemaakt en geïmplementeerd om bepaalde processen binnen de organisatie effectiever en efficiënter te laten werken (Performance Management).  
ENG
 
Toekomstbestendig?
Het woord "toekomstbestendig' wordt bijna overal gebruikt. Voor mij komt dat woord overeen met continuïteit en continuïteit betekent voor mij 'lange termijn'. Het hebben van een goede visie, .....
 
totaal (0) reacties
 
 
Beyond Scope
Hondsdraf 18
5236 RL ´s-Hertogenbosch

T. +31(0)73 8517740
E. info@beyondscope.nl
 
Riwal: Productiviteitsverhoging van de workshops voor hogere beschikbaarheid vloot machines
Door de inzet van de methodiek Strategisch Performance Management is er een productiveitsverbetering gerealiseerd waardoor er meer machines beschikbaar zijn (180 machines op dagbasis meer), er 30% efficiënter wordt gewerkt en de kwaliteit van de .....